4


ประกาศเรื่อง
การฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้บริการ LINE@ 


ทางทีม LINE@ ได้ตรวจสอบพบว่ามีบัญชีผู้ใช้ LINE@ ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยใช้ LINE@ เป็นสื่อโฆษณาให้แก่บุคคลอื่น  เช่น มีการคิดค่าโฆษณาตามจำนวนโพสต์ บน Timeline ซึ่งการกระทำดังกล่าวขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อ 13 โดยมีเนื้อความดังนี้ 

 

“13. การกระทำต้องห้าม 

13.4. การใช้บริการ LINE@ เป็นสื่อโฆษณาให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ 

การใช้บริการ LINE@ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลอื่น”

 

ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับบริการของ LINE@ ได้ผ่านลิงค์ด้านล่างนี้:

http://terms2.line.me/lineat_terms?lang=th

 

ผู้ใช้ LINE@ สามารถโฆษณาสินค้าและบริการของทางร้านที่ท่านเป็นผู้ดำเนินการหรือเป็นเจ้าของได้โดยไม่ได้มีความผิดต่อข้อกำหนดการใช้บริการดังกล่าว

 

ทางทีม LINE@ ให้ระยะเวลา 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้โพสต์ข้อความนี้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้แก้ไขและตรวจสอบบัญชี LINE@ ของท่านให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการดังที่ได้มีการแจ้งไว้

 

เมื่อพ้นระยะเวลา 7 วันทำการดังกล่าว หากทางทีม LINE@ ได้รับรายงาน หรือตรวจสอบพบว่ามีบัญชีผู้ใช้ใดฝ่าฝืน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการห้ามใช้ LINE@ เป็นสื่อโฆษณาให้แก่บุคคลอื่น ทางทีมขอลบบัญชีนั้นทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบล่วงหน้าก่อน

 

 

ทางทีม LINE@ ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

 

 

ทีมงาน LINE@

 LINE ประเทศไทย