เรียน ท่านสมาชิก LINE@ ทุกท่าน

 

เนื่องจากทาง LINE@ ตรวจสอบพบว่า มีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการกระทำต้องห้าม (Prohibited Acts) ซึ่งมีระบุไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานบริการ LINE@” โดยมีการที่ใช้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือมีการใช้ข้อความที่เจตนาบิดเบือนความจริงและทำให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น มีการประกาศแจ้งแก่สาธารณะว่า จะแจก สติกเกอร์ LINE หรือ ผลิตภัณฑ์อิเล็กโทรนิกส์บนแพลฟอร์มของ LINE หรือของรางวัลอื่นๆ เพื่อชักจูงให้บุคคลที่พบเห็นหลงเชื่อ ติดตาม หรือแชร์ต่อ เพื่อหวังผลในการเพิ่มยอดคนติดตาม หรือเข้าไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

 

ทาง LINE ได้พิจารณาแล้วว่า การกระทำในลักษณะนี้ ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ LINE@ และส่งผลเสียต่อผู้ใช้งานบน LINE โดยทั่วไป จึงขอห้ามมิให้มีการกระทำในลักษณะนี้ผ่านบริการ LINE@
 

และหากพบการกระทำดังกล่าว (เช่น การทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดเพื่อน ผ่านการแจกสติ๊กเกอร์ LINE หรือ ผลิตภัณฑ์อิเล็กโทรนิกส์บนแพลฟอร์มของ LINE หรือของรางวัลอื่นๆ) จะดำเนินการระงับการใช้งานบัญชี LINE@ นั้นทันทีเมื่อพบเห็น และไม่สามารถเรียกร้องขอคืนสภาพบัญชีของนั้นได้อีก

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานบริการ LINE@” ภายใต้หัวข้อที่ 13 และ 14

 

ข้อมูลอ้างอิง:

ต้นฉบับภาษาอังกฤษ http://terms2.line.me/lineat_terms?lang=eng

แปลภาษาไทย http://terms2.line.me/lineat_terms?lang=th