Ciupon


นอกจากพูดคุยแล้ว LINE@ ยังสามารถสร้างคูปองได้ด้วย โดยมีคูปองให้เลือก 3 แบบ ภายใต้หัวข้อ Create Coupon or Event ได้แก่ Coupon, Prize Drawing Page, และ Promotion Pages
 
1.) Coupon 

 

LINE@


Coupon หรือคูปองส่วนลดซึ่งสามารถเลือกสีได้ ถึง 5 สี วิธีทำก็ง่าย ๆ ดังนี้
Coupon title: ตั้งชื่อคูปองของเราให้ดึงดูดน่าใช้ได้เลย
- Coupon type: เลือกได้ 5 แบบ โดยต่างกันที่สีของหัวคูปอง (ดูจากภาพด้านล่าง)
Main Image: เลือกภาพที่ต้องการใช้
Expiration date: ระยะเวลาที่สามารถใช้คูปอง
Coupon code: เลือก Hide หากไม่ต้องการเขียร หรือ เลือก Display แล้วตั้งชื่อแคมเปญได้เลย
- Number of Times usable
  > One Time Only: ลูกค้าใช้ได้เพียงครั้งเดียว เมื่อลูกค้ามาใช้ พนักงานต้องกดปุ่ม Invalidate Coupon
  > Unlimited Times While Valid: ลูกค้าใช้งานได้ไม่จำกัดภายในระยะเวลาที่กำหนด
- Share: แนะนำให้เลือก Sharing Allowed เพื่อให้ผู้ติดตาม (Follower) ของเราสามารถส่งต่อให้เพื่อนๆ ได้
- Coupon Conditions: อย่าลืมใส่เงื่อนไขและคำอธิบายให้ครบถ้วน ระวังหน่อยนะ.. ห้ามใส่เกิน 500 ตัวอักษร ถ้าเกินระบบจะตัดออกอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยกด Preview ดูทุกครั้งก่อนส่งนะ
- Post to Account Page: หน้า Account Page รวมคูปองไว้ด้วยนะ โดยรวมสูงสุด 5 คูปอง

 

LINE@

2.) Prize Drawing Page 

LINE@Prize Drawing Page
หรือเป็นคูปองแบบลุ้นรางวัล
- Title: ตั้งหัวข้อที่ดึงดูดชวนกดลุ้น
- Main Image: เลือกภาพโปรโมชั่นของร้าน โดยขนาดห้ามเกิน 10MB
- Prize Drawing Validity Period: ระยะเวลาที่ผู้ติดตามสามารถร่วมสนุกได้
- Set Winning Odds: ตั้งค่าโอกาสที่ผู้ลุ้นรางวัลจะชนะ
- Prize Coupon: เลือกคูปองที่จะนำมาเป็นของรางวัล โดยต้องสร้างคูปองไว้ก่อน และต้องเป็นคูปองที่ตั้งค่าว่า ‘Sharing Not Allowed’
- Share: แนะนำให้เลือก Sharing Allowed ถ้าอยากให้แชร์ต่อไปให้เพื่อนๆ ของผู้ติดตามได้ หรือเลือก Sharing Now Allowed หากอยากให้เอ็กซ์คลูซีฟ
- Details: ใส่รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ไว้ตรงนี้เลย ระวังหน่อยนะ.. ห้ามใส่เกิน 500 ตัวอักษร ถ้าเกินระบบจะตัดออกอัตโนมัติ

 อย่าลืม! กด Preview ดูดีๆ ทุกครั้งก่อนส่งนะเพราะคูปองที่ส่งไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้  


 นอกจากกด Create เพื่อสร้างคูปองใหม่แล้วยังสามารถกด Duplicate เพื่อคัดลอกคูปองแบบเก่าแล้วแก้ไขเพียงบางส่วน เช่น วันหมดอายุ หรือ รูปภาพ เป็นต้น หรือจะกด Delete เพื่อลบคูปองออกไปก็ได้ แต่การลบคูปองเป็นเพียงการลบออกจากหน้านี้เท่านั้น คูปองที่ส่งให้ผู้ติดตามแล้วและยังไม่หมดอายุจะยังคงอยู่กับผู้ติดตามเหมือนเดิม

LINE@


3.) Promotion Pages 

LINE@


LINE@


LINE@


Promotion Pages หรือโปรโมชั่นปกติของร้าน
- Promotion Page Title: ชือโปรโมชั่น
- Promotion Page Icon: เลือกรูปภาพที่สื่อถึงโปรฯ นี้
- Header design: เลือกให้แสดงภาพจาก Promotion Page Icon หรือภาพ Cover ที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้
- Expiration date: ระยะเวลาของโปรโมชั่นนี้
- Link: สามารถใส่ปุ่มได้ 2 ปุ่ม โดยจะลิงก์ไปยังปลายทางที่เราเลือกไว้
  > Type: สามารถเลือกได้ 3 แบบได้แก่ URL คือใส่เป็นลิงก์ ต้องใส่ https:// ด้วย, Phone Number เพื่อใส่เบอร์โทรศัพท์, หรือ Email Address เพื่อใส่อีเมล
 > Button Name: ตั้งชื่อปุ่มให้สอดคล้องกับ Type เช่น Call Now หรือ Shop Now เป็นต้น
 > URL/Phone Number/Email Address: ใส่ปลายทางที่ลูกค้าจะไปถึงเมื่อกดปุ่ม หากเลือก URL อย่าลืมใส่ https:// ด้วยนะ
- Photo (up to 6): เลือกใส่รูปภาพได้สูงสุด 6 ภาพ แนะนำให้ใส่ 3 หรือ 6 ภาพเพื่อให้มีรูปเต็มแถว
- Video: ต้องอัพโหลดวิดิโอที่ YouTube แล้วนำลิงก์ที่มี https:// มาใส่ แล้วกด OK ด้วย
- Explanation: ใส่รายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่นี่
- Instruction: บอกวิธีการใช้สิทธิ์ได้ที่นี่
- Warning: เงื่อนไขเพิ่มเติมใส่ที่นี่เลย
- Back Number Tag: ใส่แท็กไว้ให้ค้นหาง่าย
- Share:
  > Page access: หากเลือก Only Visible to Friends จะมีเพียงผู้ติดตามเท่านั้นที่เห็น ถ้าต้องการให้เห็นทุกคนต้องเลือก Allow all
  > Share on Timeline and withing Chat Rooms: หากต้องการให้แชร์ได้เลือก Allow แต่ถ้าไม่ต้องการให้แชร์ต้องเลือก Disallow

LINE@ Tips
survey
all tips